Het proces

Wij werken met een stappenplan. Dit zorgt voor de noodzakelijke structuur. Uiteraard is elke scheiding anders, maar gemiddeld zijn er 5 afspraken nodig over een termijn van ongeveer 3 maanden om het traject naar tevredenheid voor alle partijen af te ronden. Wij maken een gespreksverslag van alle bijeenkomsten zodat de achtergrond van jullie afspraken voor nu en in de toekomst helder is. Bovendien verlenen we nazorg als dat nodig en gewenst is. Na ondertekening van de stukken duurt het ongeveer een maand voordat de scheiding officieel is ingeschreven.

Stap 1. Kennismaking en intake

  • Scheidingsmelding
  • Bespreken meest dringende onderwerpen om overzicht en rust te creëren
  • Ondertekenen mediationovereenkomst  

Stap 2. Doornemen benodigde documenten o.b.v. checklist en het opstellen van een rapportage

Stap 3. Voortgang mediation

  • Bespreken van onderwerpen als alimentatie, ouderschapsplan, woning, verdeling vermogensbestanddelen, verzekeringen en pensioen
  • Partneralimentatie
  • Bespreken taxatie van huis, inboedel en hypotheek, indien gewenst gesprek met financieel adviseur
  • Bespreken financiën, het vermogen en pensioen, indien gewenst gesprek met financieel adviseur

Stap 4. Opstellen en tekenen convenant en/of ouderschapsplan

Stap 5. Stukken naar de rechter en inschrijving scheiding


Tarieven

De kosten van mediation hangen samen met de vraag of er sprake is van een huwelijk of niet en of er kinderen zijn. Mediation is altijd maatwerk. Tijdens het kennismakingsgesprek kan de mediator bepalen wat de kosten voor het traject zullen zijn.

Wij hanteren vaste heldere tarieven, zodat voor iedereen van tevoren duidelijk is welke kosten er bij mediation komen kijken. Dit schept direct duidelijkheid en rust.


Subsidie

BEGRIP Mediation heeft een High Trust relatie met de Raad voor Rechtsbijstand. Het is voor BEGRIP Mediation daarom mogelijk te werken onder een zg. toevoeging. Dat betekent dat wij subsidie ontvangen vanuit de overheid waardoor jullie een lager mediationtarief betalen.

Check via deze link of jullie hiervoor in aanmerking komen.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een mooie website https://www.ouders-uit-elkaar.nl/ waarin kinderen per leeftijdscategorie antwoord vinden op heel veel vragen over de scheiding. Er zijn ook pagina’s voor ouders. Daarin staat informatie die je samen met jullie kind kunt bekijken en bespreken. Ook vind je tips & tricks over de gevolgen van de scheiding voor jullie kind.